Datovy-zdroj-24

Konference o vizuálním smogu a kultivaci města
9.–10. 11. 2023

Vše, co jste chtěli vědět o veřejném prostoru, ale neměli jste kde se zeptat.

Datovy-zdroj-7


První ročník konference věnované komplexní kultivaci města od lavičky po billboard pro všechny fanoušky města a veřejného prostoru, starosty, městské architekty, úředníky, urbanisty a designéry.

Datovy-zdroj-10

Práci s reklamou ve městě představí lidé specializovaní každý z jiného úhlu – design, politika a aktivismus

► Kristýna Drápalová (politička, jaká opatření může město zavést – a co může následovat?)
► Veronika Rút Fullerová (designérka, kultivace během čtyř let volebního období)
► Zdeněk Jahn z Přidej se a strhni to (aktivista, ilegální reklama)

Datovy-zdroj-15

Péči o mobiliář představí dva nejuznávanější instituty se zkušenostmi s investicí, péčí a udržitelností

► Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – Jan Kadlas (katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy)
► Metropolitný inštitút Bratislavy – Roman Žitňanský (práce na 20 standardech od mobiliáře po zeleň)

Datovy-zdroj-11

Zeleň ve městě a úskalí dlouhodobé péče představí česká krajinářská legenda

► Zdeněk Sendler (uznávaný krajinář s dlouholetou praxí v různých městech po republice)

Datovy-zdroj-34

Světelné znečištění škodí přírodě i lidem. To, jak situaci řešit chytře a racionálně přiblíží známý odborník

► Hynek Medřický (vědec, světelné znečištění)

Datovy-zdroj-16

Územní plány zní nudně, dokud o jejich vlivu na náš život nezačne mluvit oblíbený urbanista

► Peter Bednár (urbanista, územní plány, časté chyby a dobrá praxe)

Datovy-zdroj-33

Doprava má extrémně velký vliv na podobu města. Koncept „dopravy v klidu“  představí uznávaný specialista

► Petr Pšenička – Citytraffic (doprava v klidu)

Datovy-zdroj-36

Veřejné soutěže dopadají různě, většina institucí je bohužel neumí vypsat. O tom, na co si dát pozor promluví zkušená specialistka z CZECHDESIGN

► CZECHDESIGN – Eliška Malečková (jak na úspěšnou designérskou soutěž)

Datovy-zdroj-37

Staré a zanedbané budovy, které město neví jak využít, jsou buď neštěstí nebo příležitost. O praxi bude mluvit uznávaný český architekt

► KOGAA – Tom Kozelský (architekt, využití zanedbaných budov a dočasné intervence)

MENU 9. 11.

16.00–18.30

Veronika Rút Fullerová
Kultivace za čtyři roky volebního období

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Jan Kadlas – Katalog mobiliáře

Zdeněk Sendler
Zeleň ve městě

– večeře s Café Pilát –

19.00–21.00

Petr Pšenička – Citytraffic
Doprava v klidu

Peter Bednár
Víc, výš, blíž: nejkratší cesty k lepším městům

– biodynamické víno Krásná hora –

MENU 10. 11.


10.00–12.00

Kristýna Drápalová
Jaká opatření může město zavést
– a co může následovat?

Hynek Medřický
Světelné znečištění měst

– oběd s Café Pilát –

13.00–15.30

Metropolitný inštitút Bratislavy
Roman Žitňanský

Přidej se a strhni to
Zdeněk Jahn – Ilegální reklama

CZECHDESIGN – Eliška Malečková
Jak na úspěšnou designérskou soutěž

– káva od Čestmíra –

16.00–17.30

KOGAA – Tom Kozelský
Opuštěné budovy

Naše kultivovaná města
Soutěž o kultivaci roku

– zakončení –

1

Hynek Medřický

Světlonoš, badatel, ochránce přírody a vynálezce biodynamické žárovky či prokognitivního osvětlení. Hynek je povoláním světlař, už téměř 30 let navrhuje a dodává osvětlení pro domácnosti, kanceláře a další prostory. V roce 2021 mu mj. byla udělena česká i mezinárodní patentová práva na princip osvětlování interiérů i exteriérů ovlivňující kognitivní funkce mozku a cirkadiánní rytmus živých organismů.

TÉMA: Světelné znečištění měst

8

Peter Bednár

Architekt a urbanista, věnuje se především popisu a návrhům praktických zlepšení stavebního prostředí pro hodnotnější estetické, ekonomické, sociální a ekologické cíle. Posledních deset let pracuje v kanceláři Jakub Cigler Architekti, dvanáct let předtím strávil v USA, Holandsku, Itálii a Číně navrhováním tržního a sociálního bydlení, náprav suburbánních krajin a veřejných prostor, rozvoje u vlakových nádraží a designu budov s dírou pro průlet draků. Příští rok mu vyjde kniha o městech ze které bude premiérově několik ukázek v přednášce.

TÉMA: Víc, výš, blíž: nejkratší cesty k lepším městům

7-1

Eliška Malečková

Eliška Malečková vede projektový tým Czechdesign, který je předením pořadatelem designérských a architektonických soutěží v ČR. Eliška jednotlivé projekty a soutěže supervizuje a často facilituje zasedání odborných porot. Radí také s komunikací a implementací výsledného řešení. Spolu s týmem se zaměřuje na spolupráci s českými designéry, architekty a výtvarníky při realizaci projektů z veřejné i soukromé sféry zaměřených na kultivaci a rozvoj veřejného prostoru. 

TÉMA: Jak na úspěšnou designérskou soutěž

5

Veronika Rút Fullerová

Designérka a terapeutka českého veřejného prostoru od roku 2015. Vytvořila první komplexní Manuál dobré praxe reklam v ČR, který přejala řada měst, včetně Ostravy, Prahy nebo Plzně. V letech 2015–2018 byla ve vyjednávacím týmu na radnici v Brně, kde se povedlo dotáhnout velké množství opatření přímo v terénu města. Zpracovala kultivační strategie pro 13 měst napříč republikou a  vychází mimo jiné ze zkušeností kultivace vlakových nádraží pro Správu železnic nebo ze spolupráce s Plzeňským Prazdrojem. Napsala Kuchařku kultivace pro 200 měst a založila neziskovku Naše kultivovaná města jako nezávislý poradní subjekt pro politiky a úředníky. 

TÉMA: Kultivace za čtyři roky volebního období a město pro šest smyslů.

2

Kristýna Drápalová

Kristýna Drápalová je původně kunsthistorička. Ještě během studia začala pracovat na Institutu plánování a rozvoje Prahy, kde řešila zejména téma památkové péče. Poté pokračovala na Magistrát hl. m. Prahy, kde v letech 2018 - 22 nastavovala pravidla pro reklamu, bojovala za odstranění té nelegální a vrtala se v nevýhodných smlouvách. Je autorkou Manuálu pro kultivovanou Prahu a stojí za kultivací restauračních zahrádek v centru města; dlouhodobě se zabývala Pražskou památkovou rezervací, a to jak z hlediska vizuálního smogu, tak z hlediska nastavení pravidel pro její rozvoj. Zasadila se o významné zlepšení vztahu mezi Prahou a Centrem světověho dědictví UNESCO. V roce 2022 byla zvolena do pražského zastupitelstva a jako neuvolněná zastupitelka dále sleduje téma reklamy, kultivace centra a hospodaření s městským majetkem. Vedle toho založila s kolegy architekty a urbanisty STUDIO BISTRO, které usiluje o zlepšování veřejného prostoru českých měst – a know-how, jak bojovat s nešvary veřejného prostoru, tak sdílí a rozvíjí společně s dalšími radnicemi. Kromě toho poutavým způsobem přibližuje politiku mladým na Facebooku a Instagramu.

TÉMA: Jaká opatření může město zavést – a co může následovat?

9

Petr Pšenička

Začínal na Ministerstvu dopravy, kde měl na starosti agendu železniční dálkové dopravy, aby se poté jako obchodní ředitel STUDENT AGENCY mimo jiné podílel na tvorbě a rozjezdu projektu RegioJet. Poté jeho cesta vedla na (dnešní) Správu železnic, kde vedl přípravu velkých investičních projektů na železnici, které se v posledních letech (konečně) realizují. Od roku 2017 působil jako náměstek pro příměstskou dopravu Pražské integrované dopravy, kde dále rozvíjel integraci a uváděl v život nové principy odbavení cestujících. Posledních 6 let vede vlastní společnost, která se zaměřujeme na rozvoj všech složek dopravy ve městech a snaží hledat takové formy rozvoje mobility, které jsou dlouhodobě udržitelné.

TÉMA: Doprava v klidu

4

Zdeněk Jahn

  Od roku 2019 hledá cestu a způsoby, jakými se mohou obyvatelé bránit nevyžádané (nejen) nelegální venkovní reklamě. Především jako aktivista v rámci iniciativy Přidej se a strhni to a v letech 2020 - 2023 také jako zaměstnanec městské společnosti Technická správa komunikací Praha. Měl tak možnost prozkoumat problematiku z obou stran a rád se s vámi podělí o své zkušenosti a praktické poznatky.

TÉMA: Ilegální reklama

6-1

Roman Žitňanský

Architekt a urbanista, absolvent FASTU v Bratislavě a EA Lyon. V letech 2007-2014 pracoval v Barceloně, kde získal zkušenosti s projektováním veřejných budov se zaměřením na školní budovy. V roce 2012 založil spolu s dalšími třemi partnery studio 2+2 ARCHITECTURE, s nímž získali několik ocenění v mezinárodních architektonických a urbanistických soutěžích. Na Slovensku spolupracoval na mezioborových projektech a soutěžích s renomovanými architektonickými ateliéry (Gut Gut, Vallo Sadovsky, Compass). Působil jako lektor na mezinárodních studentských workshopech architektury a urbanismu a spolupracuje s několika architektonickými časopisy. Je členem Komory architektů a laureátem ceny ARCH 2019. Od roku 2019 působí v Metropolitný inštitút Bratislavy jako ředitel sekce veřejných prostranství.

TÉMA: Práce na 20 standardech od mobiliáře po zeleň

Recnici_fotky-1

Tom Kozelský 

Od roku 2019 hledá cestu a způsoby, jakými se mohou obyvatelé bránit nevyžádané (nejen) nelegální venkovní reklamě. Především jako aktivista v rámci iniciativy Přidej se a strhni to a v letech 2020 - 2023 také jako zaměstnanec městské společnosti Technická správa komunikací Praha. Měl tak možnost prozkoumat problematiku z obou stran a rád se s vámi podělí o své zkušenosti a praktické poznatky.

TÉMA: Proč vám opuštěné budovy přirůstají k srdci a co s tím, když vás ze sna budí nutkání nějaký dům zachránit?
Nesahejte na to!

Recnici_fotky-2-1

Jan Kadlas

Autorizovaný architekt, vystudoval architekturu a urbanismus na TU v Liberci, pracoval v Liberci, Londýně a v Praze, nyní pracuje jako architekt v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, kde se aktuálně zabývá prvky, ze kterých se veřejná prostranství ve městě skládají (mobiliář, povrchy, detaily). Věnuje se vlivům a často protichůdným požadavkům, které stojí za jejich fyzickou podobou, limity a danostmi, které ovlivňují způsob jejich ne/používání na veřejných prostranstvích. Snaží se nacházet, v rámci role, kterou IPR Praha v samo-správě Prahy plní, nejlepší dostupnou dohodu dotčených aktérů nad vlastnostmi i způsoby používání prvků na veřejných prostranstvích a vyjednávat nejlepší možné kompromisy mezi protichůdnými požadavky. Celé úsilí zaměřuje na zlepšování uživatelské zkušenosti i zážitku z užívání ale i spravování udržování veřejných prostranství. Jedním z nástrojů, jak tento cíl plnit, je Katalog doporučených prvků veřejných prostranství jako systém dosahování a implementace dohod v mikroměřítku navázaný na systém dosahování a implementace dohod v makroměřítku (generely veřejných prostranství)

TÉMA: Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

Datovy-zdroj-21

Většina řečníků pracovala na Kuchařce kultivace českých měst. Ta jako první poskytuje koherentní přehled české legislativy kolem reklam a pomáhá vytvořit starostům plán kultivace na čtyři roky volebního období. Stáhněte si ji zdarma v PDF. Na místě bude k dostání i tištěná.

 

Datovy-zdroj-23

Sdílené know-how je klíčové a chytré plánování může pomoct ušetřit peníze z veřejné pokladny. Konference je pro všechny přátele kvalitního veřejného prostoru, zejména pro starosty, primátory, úředníky, městské architekty, urbanisty a designéry.

Datovy-zdroj-22

Vstupenka platí na dva dny a bude řada příležitostí k neformálnímu networkingu. Nenechte si ujít party první den, většina řečníků v Brně zůstane přes noc. Občerstvení je v ceně vstupenky! 

DATUM a ČAS: 9. 11. od 16.00 až 10. 11. 17.00
MÍSTO: KUMST Brno, Údolní 19, 60200
Více informací již brzy. Sledujte událost na FACEBOOKU.
VSTUPENKY jsou k dispozici na GoOut. 

Datovy-zdroj-city
Datovy-zdroj-7

Jsme pravá ruka všech starostů i městských architektů, kteří chtějí pro svá města udělat maximum. Místo, kde žijeme, nám může sílu dávat nebo naopak vzít. My se staráme o to, aby nás města dělala silnější.
 

Datovy-zdroj-5-1

ÚVOD
ZKUŠENOSTI
HODNOTY
KONFERENCE

Naše kultivovaná města, z.s.
(dříve Výloha roku, z.s.)
IČO 09089195

Dobrá praxe, úspěchy, inspirace. Odebírejte novinky ohledně kultivace jednou za dva měsíce